مشترکین محترم از این پس می توانند انجام کلیه امور حسابداری، ثبت و تحریر دفاتر، ترازنامه و اظهار نامه های خود را به ما سپرده و از ۳۰ الی ۵۰ درصد تخفیف ارائه این خدمات استفاده نمایند.

جهت دریافت مشاوره رایگان، با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید.