از این پس مشترکین محترم می توانند از مجموعه های استان گیلان نیز استفاده نمایند.

مجموعه داران، صاحبان خدمت و مشاغل، می توانند جهت عقد قرارداد و معرفی به استفاده کنندگان VIP کارت با شماره های ۰۲۶۳۳۵۳۶۹۷۹ و ۰۹۹۰۵۶۰۸۲۵۲ و ۰۹۹۰۵۶۰۸۲۵۰ تماس حاصل نمایند.