• کرج، خیابان درختی نبش خیابان چهارم ساختمان فرشتگان واحد 702

امروزه صاحبان کسب و کار به دنبال ایجاد فضایی امن برای شناخت مشتریان ثابت و ترغیب و تشویق ایشان برای مراجعه مجدد و استفاده دائمی از خدمات و کالای مورد ارائه ایشان می باشند.

داشتن باشگاه مشتریان این امکان را به صاحبان کسب و کار می دهد که می توانند مشتریان خود را دسته بندی نموده، بهترین خدمات را به بهترین مشتریانشان ارائه دهند. همچنین مطالعات نشان می دهد راه اندازی چنین باشگاه هایی اغلب به وفاداری مشتریان و تکرار خرید از سوی ایشان منتهی می گردد.

کارت باشگاه مشتریان مهر دیرینه پارس، خدمت جدیدی در راستای حفظ منافع هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده خدمت است که به شیوه نوین، امکان کسب اطلاعات و ارائه خدمات، گزارش گیری و … را در اختیار قرار می دهد.

هم اینک برای راه اندازی باشگاه اختصاصی خود با شماره های پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.