دایره حقوقی شرکت از این پس پشتیبان شما در کلیه پرونده های حقوقی خواهد بود.

در راستای خدمت رسانی به مشترکین محترم، مشاوره حقوقی با ۸۰ الی ۱۰۰ درصد تخفیف و قبول پرونده ها با ۵۰ الی ۸۰ درصد تخفیف انجام خواهد پذیرفت.

جهت تعیین وقت، با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.